ترجمه Hailstone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانه‌ تگرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تگرگ‌.

Hailstone به چه معناست و Hailstone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hailstone

دانه‌ تگرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دانه‌ تگرگ‌, ترجمه دانه‌ تگرگ‌, کلمات شبیه دانه‌ تگرگ‌ , تگرگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها