ترجمه Hairless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ مو. می باشد

Hairless به چه معناست و Hairless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hairless

بي‌ مو. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ مو., ترجمه بي‌ مو., کلمات شبیه بي‌ مو.
دانلود فایل ها