ترجمه Haiti در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جزيره‌ هاييتي‌. می باشد

Haiti به چه معناست و Haiti یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haiti

جزيره‌ هاييتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جزيره‌ هاييتي‌., ترجمه جزيره‌ هاييتي‌., کلمات شبیه جزيره‌ هاييتي‌.
دانلود فایل ها