ترجمه Halcyon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرغ‌ افسانه‌ اي‌ كه‌ دريا را ارام‌ ميكند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايام‌ خوب‌

Halcyon به چه معناست و Halcyon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Halcyon

مرغ‌ افسانه‌ اي‌ كه‌ دريا را ارام‌ ميكند به خارجی , ریشه انگلیسی مرغ‌ افسانه‌ اي‌ كه‌ دريا را ارام‌ ميكند, ترجمه مرغ‌ افسانه‌ اي‌ كه‌ دريا را ارام‌ ميكند, کلمات شبیه مرغ‌ افسانه‌ اي‌ كه‌ دريا را ارام‌ ميكند , ايام‌ خوب‌ به لاتین
دانلود فایل ها