ترجمه Half And Half در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ ابجو انگليسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نصفا نصف‌.

Half And Half به چه معناست و Half And Half یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Half And Half

نوعي‌ ابجو انگليسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ ابجو انگليسي‌, ترجمه نوعي‌ ابجو انگليسي‌, کلمات شبیه نوعي‌ ابجو انگليسي‌ , نصفا نصف‌. به لاتین
دانلود فایل ها