ترجمه Half Boot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيم‌ چكمه‌. می باشد

Half Boot به چه معناست و Half Boot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Half Boot

نيم‌ چكمه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نيم‌ چكمه‌., ترجمه نيم‌ چكمه‌., کلمات شبیه نيم‌ چكمه‌.
دانلود فایل ها