ترجمه Half Eagle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (امر.) سكه‌ زر پنج‌ دلاري‌. می باشد

Half Eagle به چه معناست و Half Eagle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Half Eagle

(امر.) سكه‌ زر پنج‌ دلاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (امر.) سكه‌ زر پنج‌ دلاري‌., ترجمه (امر.) سكه‌ زر پنج‌ دلاري‌., کلمات شبیه (امر.) سكه‌ زر پنج‌ دلاري‌.
دانلود فایل ها