ترجمه Half Timber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.ن‌.) الوار كوتاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساخته‌ شده‌ از الوار كوتاه‌.

Half Timber به چه معناست و Half Timber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Half Timber

(د.ن‌.) الوار كوتاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (د.ن‌.) الوار كوتاه‌, ترجمه (د.ن‌.) الوار كوتاه‌, کلمات شبیه (د.ن‌.) الوار كوتاه‌ , ساخته‌ شده‌ از الوار كوتاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها