ترجمه Halliard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريسمان‌ بادبان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌ناب‌ پرچم‌.

Halliard به چه معناست و Halliard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Halliard

ريسمان‌ بادبان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريسمان‌ بادبان‌, ترجمه ريسمان‌ بادبان‌, کلمات شبیه ريسمان‌ بادبان‌ , ط‌ناب‌ پرچم‌. به لاتین
دانلود فایل ها