ترجمه Halloo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهاي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هالوگفتن‌ , در فارسی : هالو.

Halloo به چه معناست و Halloo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Halloo

اهاي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اهاي‌, ترجمه اهاي‌, کلمات شبیه اهاي‌ , هالوگفتن‌ به لاتین , هالو. به لاتین
دانلود فایل ها