ترجمه Hallucinate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هذياني‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هذيان‌ گفتن‌ , در فارسی : اشتباه‌كردن‌.

Hallucinate به چه معناست و Hallucinate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hallucinate

هذياني‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هذياني‌ شدن‌, ترجمه هذياني‌ شدن‌, کلمات شبیه هذياني‌ شدن‌ , هذيان‌ گفتن‌ به لاتین , اشتباه‌كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها