ترجمه Halm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حبوبات‌ وغيره‌كه‌باانهاسقف‌ راميپوشانند. می باشد

Halm به چه معناست و Halm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Halm

حبوبات‌ وغيره‌كه‌باانهاسقف‌ راميپوشانند. به خارجی , ریشه انگلیسی حبوبات‌ وغيره‌كه‌باانهاسقف‌ راميپوشانند., ترجمه حبوبات‌ وغيره‌كه‌باانهاسقف‌ راميپوشانند., کلمات شبیه حبوبات‌ وغيره‌كه‌باانهاسقف‌ راميپوشانند.
دانلود فایل ها