ترجمه Halo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هاله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حلقه‌ نور , در فارسی : نوراني‌ شدن‌ (انبياء واولياء).

Halo به چه معناست و Halo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Halo

هاله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هاله‌, ترجمه هاله‌, کلمات شبیه هاله‌ , حلقه‌ نور به لاتین , نوراني‌ شدن‌ (انبياء واولياء). به لاتین
دانلود فایل ها