ترجمه Hammock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بانوج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ننو يا تختخوابي‌ كه‌ از كرباس‌ يا تور درست‌ شده‌

Hammock به چه معناست و Hammock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hammock

بانوج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بانوج‌, ترجمه بانوج‌, کلمات شبیه بانوج‌ , ننو يا تختخوابي‌ كه‌ از كرباس‌ يا تور درست‌ شده‌ به لاتین
دانلود فایل ها