خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24481 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24481','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24481 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hammy به فارسی

ترجمه Hammy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرگوشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فربه‌ , در فارسی : بي‌ مزه‌.

Hammy به چه معناست و Hammy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hammy

پرگوشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرگوشت‌, ترجمه پرگوشت‌, کلمات شبیه پرگوشت‌ , فربه‌ به لاتین , بي‌ مزه‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: