ترجمه Hand In Glove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دل‌ ويكزبان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوست‌ همراز.

Hand In Glove به چه معناست و Hand In Glove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hand In Glove

دل‌ ويكزبان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دل‌ ويكزبان‌, ترجمه دل‌ ويكزبان‌, کلمات شبیه دل‌ ويكزبان‌ , دوست‌ همراز. به لاتین
دانلود فایل ها