ترجمه Hand Maid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلفت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشخدمت‌ زن‌ , در فارسی : مستخدمه‌.

Hand Maid به چه معناست و Hand Maid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hand Maid

كلفت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كلفت‌, ترجمه كلفت‌, کلمات شبیه كلفت‌ , پيشخدمت‌ زن‌ به لاتین , مستخدمه‌. به لاتین
دانلود فایل ها