ترجمه Hand Off در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در فوتبال‌) رد كردن‌ توپ‌. می باشد

Hand Off به چه معناست و Hand Off یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hand Off

(در فوتبال‌) رد كردن‌ توپ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (در فوتبال‌) رد كردن‌ توپ‌., ترجمه (در فوتبال‌) رد كردن‌ توپ‌., کلمات شبیه (در فوتبال‌) رد كردن‌ توپ‌.
دانلود فایل ها