ترجمه Hand To Hand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نزديك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دست‌ بدست‌ يكديگر , در فارسی : مجاور , به فارسی : دردسترس‌ , سایر ترجمه ها : دست‌ به‌ يقه‌

Hand To Hand به چه معناست و Hand To Hand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hand To Hand

نزديك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نزديك‌, ترجمه نزديك‌, کلمات شبیه نزديك‌ , دست‌ بدست‌ يكديگر به لاتین , مجاور به لاتین , دردسترس‌ خارجی , دست‌ به‌ يقه‌ در زبان




دانلود فایل ها