ترجمه Hand To Mouth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دست‌ بدهان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (مج.) محتاج‌ , در فارسی : گنجشك‌ روزي‌.

Hand To Mouth به چه معناست و Hand To Mouth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hand To Mouth

دست‌ بدهان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دست‌ بدهان‌, ترجمه دست‌ بدهان‌, کلمات شبیه دست‌ بدهان‌ , (مج.) محتاج‌ به لاتین , گنجشك‌ روزي‌. به لاتین
دانلود فایل ها