خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24506 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24506','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24506 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hand To Mouth به فارسی

ترجمه Hand To Mouth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دست‌ بدهان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (مج.) محتاج‌ , در فارسی : گنجشك‌ روزي‌.

Hand To Mouth به چه معناست و Hand To Mouth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hand To Mouth

دست‌ بدهان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دست‌ بدهان‌, ترجمه دست‌ بدهان‌, کلمات شبیه دست‌ بدهان‌ , (مج.) محتاج‌ به لاتین , گنجشك‌ روزي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: