ترجمه Handcraft در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هنردستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صنايع‌ يدي‌.

Handcraft به چه معناست و Handcraft یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Handcraft

هنردستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هنردستي‌, ترجمه هنردستي‌, کلمات شبیه هنردستي‌ , صنايع‌ يدي‌. به لاتین
دانلود فایل ها