ترجمه Handfast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حلقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چسبيدن‌ , در فارسی : دستبند يا بخوزدن‌.

Handfast به چه معناست و Handfast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Handfast

حلقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حلقه‌, ترجمه حلقه‌, کلمات شبیه حلقه‌ , چسبيدن‌ به لاتین , دستبند يا بخوزدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها