ترجمه Handgrip در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنگ‌ دست‌ به‌ يقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دست‌بگريبان‌.

Handgrip به چه معناست و Handgrip یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Handgrip

جنگ‌ دست‌ به‌ يقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنگ‌ دست‌ به‌ يقه‌, ترجمه جنگ‌ دست‌ به‌ يقه‌, کلمات شبیه جنگ‌ دست‌ به‌ يقه‌ , دست‌بگريبان‌. به لاتین
دانلود فایل ها