ترجمه Handicap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشكال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مانع‌ , در فارسی : نقص‌.

Handicap به چه معناست و Handicap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Handicap

اشكال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشكال‌, ترجمه اشكال‌, کلمات شبیه اشكال‌ , مانع‌ به لاتین , نقص‌. به لاتین
دانلود فایل ها