ترجمه Handmade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مصنوع‌ دست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستي‌ , در فارسی : يدي‌ , به فارسی : دستباف‌ , سایر ترجمه ها : دست‌ دوز.

Handmade به چه معناست و Handmade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Handmade

مصنوع‌ دست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مصنوع‌ دست‌, ترجمه مصنوع‌ دست‌, کلمات شبیه مصنوع‌ دست‌ , دستي‌ به لاتین , يدي‌ به لاتین , دستباف‌ خارجی , دست‌ دوز. در زبان
دانلود فایل ها