ترجمه Handpick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دست‌ چين‌ كردن‌. می باشد

Handpick به چه معناست و Handpick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Handpick

دست‌ چين‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دست‌ چين‌ كردن‌., ترجمه دست‌ چين‌ كردن‌., کلمات شبیه دست‌ چين‌ كردن‌.
دانلود فایل ها