ترجمه Handsome در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دلپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌بوع‌ , در فارسی : خوش‌ قيافه‌ , به فارسی : زيبا , سایر ترجمه ها : سخاوتمندانه‌.

Handsome به چه معناست و Handsome یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Handsome

دلپذير به خارجی , ریشه انگلیسی دلپذير, ترجمه دلپذير, کلمات شبیه دلپذير , مط‌بوع‌ به لاتین , خوش‌ قيافه‌ به لاتین , زيبا خارجی , سخاوتمندانه‌. در زبان
دانلود فایل ها