ترجمه Handwork در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بادست‌ انجام‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يدي‌ , در فارسی : دستي‌ , به فارسی : دستكاري‌.

Handwork به چه معناست و Handwork یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Handwork

بادست‌ انجام‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بادست‌ انجام‌ شده‌, ترجمه بادست‌ انجام‌ شده‌, کلمات شبیه بادست‌ انجام‌ شده‌ , يدي‌ به لاتین , دستي‌ به لاتین , دستكاري‌. خارجی
دانلود فایل ها