ترجمه Handwrite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ي‌ تهيه‌ كردن‌. می باشد

Handwrite به چه معناست و Handwrite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Handwrite

خط‌ي‌ تهيه‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ي‌ تهيه‌ كردن‌., ترجمه خط‌ي‌ تهيه‌ كردن‌., کلمات شبیه خط‌ي‌ تهيه‌ كردن‌.
دانلود فایل ها