ترجمه Handy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بادست‌ انجام‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستي‌ , در فارسی : دم‌ دست‌ , به فارسی : اماده‌ , سایر ترجمه ها : موجود قابل‌

Handy به چه معناست و Handy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Handy

بادست‌ انجام‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بادست‌ انجام‌ شده‌, ترجمه بادست‌ انجام‌ شده‌, کلمات شبیه بادست‌ انجام‌ شده‌ , دستي‌ به لاتین , دم‌ دست‌ به لاتین , اماده‌ خارجی , موجود در زبان , قابل‌انگلیسی
دانلود فایل ها