ترجمه Hanger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اويتخه‌ وداراي‌ بلبرينگ‌ براي‌ حركت‌ دادن‌ ماشين‌ باشد. می باشد

Hanger به چه معناست و Hanger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hanger

اويتخه‌ وداراي‌ بلبرينگ‌ براي‌ حركت‌ دادن‌ ماشين‌ باشد. به خارجی , ریشه انگلیسی اويتخه‌ وداراي‌ بلبرينگ‌ براي‌ حركت‌ دادن‌ ماشين‌ باشد., ترجمه اويتخه‌ وداراي‌ بلبرينگ‌ براي‌ حركت‌ دادن‌ ماشين‌ باشد., کلمات شبیه اويتخه‌ وداراي‌ بلبرينگ‌ براي‌ حركت‌ دادن‌ ماشين‌ باشد.
دانلود فایل ها