ترجمه Haphazard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتفاقي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برحسب‌ تصادف‌ , در فارسی : اتفاقا.

Haphazard به چه معناست و Haphazard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haphazard

اتفاقي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتفاقي‌, ترجمه اتفاقي‌, کلمات شبیه اتفاقي‌ , برحسب‌ تصادف‌ به لاتین , اتفاقا. به لاتین
دانلود فایل ها