ترجمه، معنی و ریشه کلمه Haplont به فارسی

ترجمه Haplont در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ش‌.) موجوداتي‌ كه‌ داراي‌ تعداد كروموزوم‌ هايي‌ می باشد

Haplont به چه معناست و Haplont یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haplont

(ز.ش‌.) موجوداتي‌ كه‌ داراي‌ تعداد كروموزوم‌ هايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ش‌.) موجوداتي‌ كه‌ داراي‌ تعداد كروموزوم‌ هايي‌, ترجمه (ز.ش‌.) موجوداتي‌ كه‌ داراي‌ تعداد كروموزوم‌ هايي‌, کلمات شبیه (ز.ش‌.) موجوداتي‌ كه‌ داراي‌ تعداد كروموزوم‌ هايي‌

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *