ترجمه Happen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برخوردكردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشامدكردن‌.

Happen به چه معناست و Happen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Happen

برخوردكردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برخوردكردن‌, ترجمه برخوردكردن‌, کلمات شبیه برخوردكردن‌ , پيشامدكردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها