ترجمه Happy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راضي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سعيد , در فارسی : مبارك‌ , به فارسی : فرخنده‌.

Happy به چه معناست و Happy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Happy

راضي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی راضي‌, ترجمه راضي‌, کلمات شبیه راضي‌ , سعيد به لاتین , مبارك‌ به لاتین , فرخنده‌. خارجی
دانلود فایل ها