ترجمه Harbinger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشرو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منادي‌ , در فارسی : جلودار , به فارسی : قاصد.

Harbinger به چه معناست و Harbinger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Harbinger

پيشرو به خارجی , ریشه انگلیسی پيشرو, ترجمه پيشرو, کلمات شبیه پيشرو , منادي‌ به لاتین , جلودار به لاتین , قاصد. خارجی
دانلود فایل ها