ترجمه Harbour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لنگرگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بندرگاه‌ , در فارسی : پناهگاه‌ , به فارسی : پناه‌ دادن‌ , سایر ترجمه ها : پناه‌ بردن‌

Harbour به چه معناست و Harbour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Harbour

لنگرگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لنگرگاه‌, ترجمه لنگرگاه‌, کلمات شبیه لنگرگاه‌ , بندرگاه‌ به لاتین , پناهگاه‌ به لاتین , پناه‌ دادن‌ خارجی , پناه‌ بردن‌ در زبان
دانلود فایل ها