ترجمه Hard Ball در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای llabesab =. می باشد

Hard Ball به چه معناست و Hard Ball یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hard Ball

llabesab =. به خارجی , ریشه انگلیسی llabesab =., ترجمه llabesab =., کلمات شبیه llabesab =.
دانلود فایل ها