ترجمه Hard Mouthed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بد دهنه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدلگام‌ , در فارسی : (مج.) خودسر , به فارسی : سركش‌.

Hard Mouthed به چه معناست و Hard Mouthed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hard Mouthed

بد دهنه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بد دهنه‌, ترجمه بد دهنه‌, کلمات شبیه بد دهنه‌ , بدلگام‌ به لاتین , (مج.) خودسر به لاتین , سركش‌. خارجی
دانلود فایل ها