ترجمه Hard Wood در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چوب‌ سفت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چوب‌ بادوام‌ , در فارسی : چوب‌ جنگلي‌.

Hard Wood به چه معناست و Hard Wood یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hard Wood

چوب‌ سفت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چوب‌ سفت‌, ترجمه چوب‌ سفت‌, کلمات شبیه چوب‌ سفت‌ , چوب‌ بادوام‌ به لاتین , چوب‌ جنگلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها