ترجمه Hardness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سختي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دشواري‌ , در فارسی : اشكال‌ , به فارسی : سفتي‌ , سایر ترجمه ها : شدت‌.

Hardness به چه معناست و Hardness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hardness

سختي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سختي‌, ترجمه سختي‌, کلمات شبیه سختي‌ , دشواري‌ به لاتین , اشكال‌ به لاتین , سفتي‌ خارجی , شدت‌. در زبان
دانلود فایل ها