ترجمه Hardpan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمين‌ سفت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاك‌ سفت‌.

Hardpan به چه معناست و Hardpan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hardpan

زمين‌ سفت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زمين‌ سفت‌, ترجمه زمين‌ سفت‌, کلمات شبیه زمين‌ سفت‌ , خاك‌ سفت‌. به لاتین
دانلود فایل ها