ترجمه Hardscrabble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ زندگاني‌ سخت‌ ومشكل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخت‌ مشغول‌ , در فارسی : پرمشغله‌.

Hardscrabble به چه معناست و Hardscrabble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hardscrabble

داراي‌ زندگاني‌ سخت‌ ومشكل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ زندگاني‌ سخت‌ ومشكل‌, ترجمه داراي‌ زندگاني‌ سخت‌ ومشكل‌, کلمات شبیه داراي‌ زندگاني‌ سخت‌ ومشكل‌ , سخت‌ مشغول‌ به لاتین , پرمشغله‌. به لاتین
دانلود فایل ها