ترجمه Hare Brained در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گيج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سبك‌ مغز , در فارسی : ديوانه‌ , به فارسی : بي‌ پروا , سایر ترجمه ها : وحشي‌.

Hare Brained به چه معناست و Hare Brained یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hare Brained

گيج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گيج‌, ترجمه گيج‌, کلمات شبیه گيج‌ , سبك‌ مغز به لاتین , ديوانه‌ به لاتین , بي‌ پروا خارجی , وحشي‌. در زبان
دانلود فایل ها