ترجمه Haricot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لوبياي‌ سبز. می باشد

Haricot به چه معناست و Haricot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haricot

لوبياي‌ سبز. به خارجی , ریشه انگلیسی لوبياي‌ سبز., ترجمه لوبياي‌ سبز., کلمات شبیه لوبياي‌ سبز.
دانلود فایل ها