ترجمه Hark Back در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برگشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بازگشت‌ , در فارسی : عط‌ف‌ كردن‌.

Hark Back به چه معناست و Hark Back یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hark Back

برگشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برگشتن‌, ترجمه برگشتن‌, کلمات شبیه برگشتن‌ , بازگشت‌ به لاتین , عط‌ف‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها