ترجمه Harmattan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بادخشك‌ زمستاني‌ سواحل‌ غربي‌ افريقا. می باشد

Harmattan به چه معناست و Harmattan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Harmattan

بادخشك‌ زمستاني‌ سواحل‌ غربي‌ افريقا. به خارجی , ریشه انگلیسی بادخشك‌ زمستاني‌ سواحل‌ غربي‌ افريقا., ترجمه بادخشك‌ زمستاني‌ سواحل‌ غربي‌ افريقا., کلمات شبیه بادخشك‌ زمستاني‌ سواحل‌ غربي‌ افريقا.
دانلود فایل ها