ترجمه Harmonium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مو.) ارغنون‌. می باشد

Harmonium به چه معناست و Harmonium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Harmonium

(مو.) ارغنون‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (مو.) ارغنون‌., ترجمه (مو.) ارغنون‌., کلمات شبیه (مو.) ارغنون‌.
دانلود فایل ها