ترجمه Harpoon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زوبين‌ مخصوص‌ صيد نهنگ‌ , در فارسی : نيشتر.

Harpoon به چه معناست و Harpoon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Harpoon

نيزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيزه‌, ترجمه نيزه‌, کلمات شبیه نيزه‌ , زوبين‌ مخصوص‌ صيد نهنگ‌ به لاتین , نيشتر. به لاتین
دانلود فایل ها