ترجمه Harrow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غارت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشفته‌ كردن‌.

Harrow به چه معناست و Harrow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Harrow

غارت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غارت‌ كردن‌, ترجمه غارت‌ كردن‌, کلمات شبیه غارت‌ كردن‌ , اشفته‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها